Zuma Press ยื่นฟ้อง Getty Images ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายกีฬา

Software DD
สำหรับ Getty Images ก็เคยมีกรณีถูกยื่นฟ้อง โดยการนำภาพถ่ายไปขายบนเว็บไซต์มาแล้ว ล่าสุด Zuma Press ก็ได้ยื่นฟ้อง Getty Images ในควา…
Read More