อาจไม่มีชื่อ Windows รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวต่อจาก Windows 10 อีกแล้ว

Software DD
ระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตัวปัจจุบันที่ยังนิยมใช้งานกันอยู่ก็คือ Windows 7, Wi…
Read More