Uber ให้ผู้ใช้ในเดนเวอร์สามารถซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพได้

Software DD, เรื่องราวดีดี
บริการที่น่าสนใจในแอพ Uber มาอีกแล้ว คราวนี้เปิดให้ผู้ใช้สามารถซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพ Uber ได้แล้ว โดยจะเริ่มให้บริการผู้ใ…
Read More