Twitter ทดสอบฟีเจอร์ Scheduled Tweet สำหรับผู้ใช้หน้าเว็บ

Software DD, เรื่องราวดีดี
ปกติผู้ใช้งาน Twitter บนเดสก์ทอปผ่านหน้าเว็บ เวลาที่ต้องการจะตั้งเวลาทวีต (Scheduled Tweet) จะต้องใช้งานผ่าน TweetDeck เท่านั้น หร…
Read More