CEO ร่วมของ Oracle ทำนายในปี 2025 80% ของซอฟต์แวร์องค์กรจะอยู่บน Cloud

Software DD
ทุกวันนี้ซอฟต์แวร์องค์กรที่อยู่บน Cloud มีประมาณ 25% เท่านั้น แต่ทาง Mark Hurd CEO ร่วมของ Oracle ได้ออกมาทำนายว่าในปี 2025 หรืออี…
Read More