เครือข่ายโทรศัพท์ SoftBank ของประเทศญี่ปุ่นล่ม

เรื่องราวดีดี
มีรายงานว่าเครือข่ายโทรศัพท์ SoftBank ของประเทศญี่ปุ่นล่มไปหลายชั่วโมงในวันนี้ 6 ธันวาคม 2018 ตอนนี้คลื่นกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว เ…
Read More