Samsung เปิดตัว AirDresser เครื่องทำความสะอาดและรีดเสื้อผ้าในเครื่องเดียว

Hardware DD, Software DD, เรื่องราวดีดี
AirDresser เป็นเครื่องทำความสะอาดเสื้อผ้าและสามารถรีดเสื้อผ้าได้ในเครื่องเดียว ถือเป็นนวัตกรรมใหม่จาก Samsung ที่เพิ่งมีการเปิดตัว…
Read More