Archive of the tags: LINE for Android

พบบัค LINE for Android 8.16 รับข้อความ [email protected] ไม่ได้

ผู้ใช้งาน LINE for Android เวอร์ชัน 8.16 พบปัญหาการใช้งาน LINE ไม่สามารถรับข้อความจาก [email protected] ได้ โดยตอนนี้ทางผู้พัฒนา LINE ได้แนะนำให้ไปใช้งาน [email protected] Manager แทนก่อน หรืออัพเดตไปเป็น LINE 8.16.2 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้แนะนำให้อัพเดตทันที เพราะว่าหากผู้ใช้งานส่งข้อความมา นอกจากจะรับข้อความไม่ได้แล้ว เรายังจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนด้วย ทำให้อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจได้