Huawei แก้คำ ธุรกิจมือถือนอกจีนอาจตกแค่ 20%

เรื่องราวดีดี
ก่อนหน้านี้ Ren Zhengfei ผู้ก่อตั้ง Huawei บอกไว้ว่า ธุรกิจมือถือนอกจีนอาจมียอดขายร่วงราว 40% ล่าสุดให้สัมภาษณ์บอกว่า อาจตกแค่ 20%…
Read More