ในปีล่าสุด Google Play มีการเติบโตที่สูงกว่าและเร็วกว่า App Store แล้ว

Software DD
ในปี 2014 รายงานสถิติของ Storer พบว่าผู้ใช้ iOS ใช้เงินบน Store มากกว่าผู้ใช้ Android ประมาณ 4 เท่า เนื่องจาก Apple จ่ายเงินให้กับ…
Read More