แอพ Google Slides นำเสนอเอกสารขึ้นจอจากระยะไกล ร่วมกับ Google Hangouts ได้แล้ว

Software DD
การนำเสนองานด้วยการทำให้เอกสาร ไปแสดงบนจอของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ถือเป็นการประชุมที่ทันสมัย และทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อ่านเอกส…
Read More