Meizu จากจีนประกาศยอดขายมือถือของปี 2015

Hardware DD, Software DD
หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก Meizu นั่นเพราะเขาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมือถือในประเทศจีนนั่นเอง เนื่องจากจีนก็เป็นตลาดใหญ่อยู่แล้วด้วย ล่า…
Read More