Archive of the tags: Firefox

Mozilla ประกาศเปลี่ยน Search Engine หลักของเบราวเซอร์ Firefox จาก Google เป็นตัวอื่นๆแทน เริ่มใช้เดือนธันวาคมนี้

Mozilla ผู้พัฒนาเว็บเบราเซอร์ Firefox ออกมาประกาศเปลี่ยน Search Engine หลักของเบราเซอร์ Firefox จาก Google เป็นตัวอื่นๆแทน เพื่อจะให้ผู้ใช้งานได้ใช้ Search Engine ในแต่ละท้องถิ่น เช่น ผู้ใช้ Firefox ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้ใช้ Search Engine ของ Yahoo เป็นหลักแทน, ผู้ใช้ Firefox ในรัสเซีย จะได้ใช้ Search Engine Yandex แทน, ผู้ใช้ Firefox ในประเทศจีนจะได้ใช้ Search Engine Baidu แทน เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนธันวาคมนี้

หลายคนอาจเข้าใจว่าจะไม่สามารถใช้งาน Search Engine Google ใน Firefox ได้อีกแล้ว แต่อันที่จริงนั้นเรายังสามารถใช้งาน Google ใน Firefox ได้เหมือนเดิม เพียงแต่ในตอนเริ่มต้นติดตั้ง Firefox จะได้ใช้ Search Engine ในท้องถิ่นนั้นๆแทนที่ ซึ่งแต่ก่อนจะใช้ของ Google เป็นหลัก ดังนั้นหากยังต้องการใช้งาน Google เป็น Search Engine หลักใน Firefox ก็ให้เข้าไปตั้งค่าการใช้งานได้ตามปกติ

โหลด Firefox ภาษาไทยล่าสุด ตอบทุกโจทย์ในการใช้งานเว็บไซต์

ในการใช้งานเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้น สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆก็คือ การเลือกใช้งานเว็บเบราเซอร์ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งในบรรดาโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ทั้งหลายนี้ มีเพียงแค่ Firefox และ Google Chrome เท่านั้นที่เป็นเลิศทางด้านการใช้งานและเป็นตัวเลือกของคนในประเทศไทย ทั้ง 2 รองรับการใช้งานภาษาไทยและเป็นเว็บเบราเซอร์ที่เร็วแรงไม่แพ้กันจริงๆ

Firefox

แต่ทำไมถึงเลือก Firefox ?

แน่นอนว่าการเขียนบทความเชิญชวนให้ดาวน์โหลดเว็บเบราเซอร์ Firefox ภาษาไทย ไปใช้งานที่คอมพิวเตอร์ของคุณบทความนี้ ผู้เขียนจะต้องเลือก Firefox เป็นเว็บเบราเซอร์ที่ตอบโจทย์ในการทำงานหรือการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ดีอย่างแน่นอน โดยความสามารถที่ Firefox มี แต่ Google Chrome ไม่มี ได้แก่สิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

  • ความเร็ว เมื่อวัดจากทรัพยากรที่ใช้ไป
  • การใช้ทรัพยาการที่จำกัดได้ดี
  • การออกแบบ (แล้วแต่ความชอบ)
  • การใช้งานง่าย (แล้วแต่ความชอบ)
  • ส่วนเสริมที่มากมาย (Plugin) โดยเฉพาะส่วนเสริมสำหรับนักพัฒนา

หากคุณต้องการดาวน์โหลด Firefox ล่าสุด อยากจะทดลองใช้งานว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสมกับคุณหรือไม่? แน่นอนว่าคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้ฟรีๆ