Apple อาจเปิดโครงการเริ่มให้คนทั่วไปได้ทดสอบ iOS Public Beta เร็วๆนี้

Software DD
การเปิดให้นักพัฒนาได้ร่วมทดสอบ OS นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้ช่วยหาข้อบกพร่อง หรือบั๊กของระบบเพื่อจะได้แก้ปัญหา แ…
Read More