บอกลา “Nokia” ต่อจากนี้ไปจะมีเพียง “Microsoft Mobile” เท่านั้น

Software DD
ในวันที่ 25 เมษายน 2557 นี้จะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบนโลกเทคโนโลยีของเรา หลังจากข่าวออกมาว่าทาง Microsoft จะท…
Read More