Uber ให้ผู้ใช้ในเดนเวอร์สามารถซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพได้

Software DD, เรื่องราวดีดี
บริการที่น่าสนใจในแอพ Uber มาอีกแล้ว คราวนี้เปิดให้ผู้ใช้สามารถซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพ Uber ได้แล้ว โดยจะเริ่มให้บริการผู้ใ…
Read More

พบแอพ Uber ยังมีการติดตามผู้ใช้อยู่เรื่อยๆ แม้จะไม่ได้ใช้บริการนานแล้ว

Software DD
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เกิดจาก มีผู้แนะนำวิธีตรวจสอบว่าแอพ Uber มีการติดตามผู้ใช้อยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปเช็คที่ Settings -> Pri…
Read More