เยอรมนีเตรียมเลิกใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

Hardware DD
ภายในปี 2030 ที่จะถึงนี้ ในประเทศเยอรมนีมีการลงมติในที่ประชุม เกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ ว่าจะยุติการใช้ และ…
Read More