Facebook เผยโฉม Step to the Line ภาพยนตร์เชิงสารคดีแบบ 360 องศา ผ่าน Oculus VR เรื่องแรก

Hardware DD, Software DD
เผยโฉมแล้ว Step to the Line ภาพยนตร์เชิงสารคดีแบบ 360 องศา ผ่าน Oculus VR เรื่องแรก ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักโทษ ระบบเรือนจำและระ…
Read More