สุดยอด!!! โฮโลแกรมที่สามารถสัมผัสได้เหมือนมีตัวตนจริงๆ

Hardware DD, Software DD
โลกของเรานับวันยิ่งพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ ไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยี ที่มีการพ…
Read More