พัฒนาการทางการแพทย์ร่วมกับสมาร์ทโฟนออกมาเป็น Xiaomi เครื่องวัดความดันโลหิต

Hardware DD
ต้องยอมรับเลยค่ะว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพราะโลกของเราเปลี่ยนไปแล้ว โรคร้ายมีมากขึ…
Read More