หน้าจอ iPhone ลดความสว่างได้มากกว่าที่คุณคิด

Hardware DD
การลดความสว่างของหน้าจอเห็นจะเป็นประโยชน์มากในเวลากลางคืน เพื่อเป็นการถนอมสายตาเวลาเล่นโทรศัพท์ แต่จะเห็นได้ว่าลดจนสุดขีดแล้วก็ยัง…
Read More