กระทรวงสาธารณสุขเริ่มนำเอาระบบ VMware VDI เข้ามาใช้งาน

Software DD
กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดแถลงการณ์เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีระบบ Cloud ด้วยมาตรฐานระดับ VMware โดยเน้นการใช้งานไปทาง VMware vSphe…
Read More