ภาษา Go เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้ว

Software DD, เรื่องราวดีดี
จากเดิมโลโก้ของภาษา Go จะเป็นตัว Gopher น่ารักขี้เล่น แต่ล่าสุดเพื่อให้โลโก้สื่อถึงความเร็วมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนมาใช้โลโก้ที่เป็นต…
Read More