คนเราบางครั้ง “โอกาส” มันก็มาแบบไม่ได้ตั้งตัว

Software DD
การเดินทางของคนเรานั้นจะต้องเจอกับอุปสรรค์และปัญหามากมาย แต่บางครั้งก็คงต้องบอกเลยว่า "โอกาส" มันก็เข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวก็มี เพรา…
Read More