ฝึกภาษาจากอินเตอร์เน็ตก็ไม่แพ้มีครูมาสอนที่บ้านเลย

Software DD
เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรง แต่ก็ไม่ได้ไกลนักเพราะเป็นเรื่องที่เกิดกับเพื่อนรูมเมทของเราเอง เพื่อนคนนี้เค้าอยากเก่งภาษาอัง…
Read More