มาดูอินโฟกราฟฟิคเปรียบเทียบชีวิต มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก วัย 30 ปี VS หนุ่มอเมริกันทั่วไปวัย 30 ปี

Software DD
หลายคนสงสัยว่าอินโฟกราฟฟิคเปรียบเทียบชีวิตในวัย 30 ของมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (CEO Facebook) นี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรกัน จริงๆแล้วเรื่องน…
Read More