นักลงทุน Bitcoin 22% เน้นลงทุนระยะยาว

เรื่องราวดีดี
ผลสำรวจของผู้ที่ซื้อ Bitcoin (BTC) เก็บไว้ในประเป๋าเงิน จากการสุ่มทำแบบสอบถามในลักษณะการสำรวจจำนวน 564 คน พบว่ามีมากถึง 22% ที่ซื้…
Read More