ตรวจสอบด่วน ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณหลุดออกไปหรือไม่

เรื่องราวดีดี
หลังจากที่ Facebook ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีข้อมูลหลุดออกไปถึง 87 ล้านบัญชี และมีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีทั้ง 87 บัญชีแล้ว แต่ส…
Read More