Google เตรียมผลิตรถยนต์ที่มาพร้อมกับ Android Auto ถึง 40 รุ่นภายในปีนี้

Software DD
ปัจจุบันรถยนต์ที่มาพร้อมกับ Android Auto ของ Google มีถึง 10 รุ่นในบางประเทศแล้ว โดยเป็นรถยนต์ของค่าย Hyundai เนื่องจากเป็นแบรนด์แ…
Read More