Samsung ประเทศไทย ประกาศนำเอากล้องเก่ามาแลก Samsung Galaxy รับเครื่องก่อนใคร

เรื่องราวดีดี
Samsung ประเทศไทย ประกาศโปรโมชั่น เพียงคุณนำเอากล้องถ่ายรูปมาแลกเป็น Samsung Galaxy ตัวใหม่ได้ก่อนใครๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 21 บาท…
Read More