ล่าสุดคนทำงานเทคโนโลยีอยากทำงานกับ Netflix และ GitHub มากที่สุด

เรื่องราวดีดี
นี่เป็นรายงานการสำรวจแบรนด์ที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด เรียกว่า Global Brand Health Report ล่าสุดเป็นรายงานฉบับที่ 4 แล้ว ก่อนหน้า…
Read More