Monthly Archives: เมษายน 2018

ภาษา Go เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้ว

จากเดิมโลโก้ของภาษา Go จะเป็นตัว Gopher น่ารักขี้เล่น แต่ล่าสุดเพื่อให้โลโก้สื่อถึงความเร็วมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนมาใช้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรแบบเอียงคำว่า Go ขีดเส้น Speed เพื่อแสดงถึงความเร็วแทน หรือถ้ามองอีกแบบคำว่า Go ก็เหมือนเป็นดวงตาของ Gopher เลยก็ว่าได้ นอกจากจะเปลี่ยนโลโก้แล้ว ยังมีการแจกธีมนำเสนอสำหรับ Google Slides ใช้ในการประชุมภาษา Go ตามงานต่างๆ โดยมีสัญญาอนุญาตเป็น Creative Commons SA 4.0 อีกด้วย

ตรวจสอบด่วน ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณหลุดออกไปหรือไม่

หลังจากที่ Facebook ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีข้อมูลหลุดออกไปถึง 87 ล้านบัญชี และมีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีทั้ง 87 บัญชีแล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือน เราจะมาบอกวิธีตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณหลุดออกไปหรือไม่ มีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ โดยเข้าไปที่ หน้านี้ ถ้าบัญชีของเราไม่มีข้อมูลหลุดออกไปหรือแชร์อยู่กับ Cambridge Analytical จะมีข้อความแสดงดังกล่าว