Monthly Archives: สิงหาคม 2016

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มนำเอาระบบ VMware VDI เข้ามาใช้งาน

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดแถลงการณ์เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีระบบ Cloud ด้วยมาตรฐานระดับ VMware โดยเน้นการใช้งานไปทาง VMware vSphere และ VMware Horizon ซึ่งจะเป็นการเน้นใช้งานในลักษณะของ VMware Virtual Desktop Infrastructure (VMware VDI) และ VMware Virtualization Infrastructure (VMware VM) ซึ่งระบบคลาวด์จากทาง VMware นั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการและการขยายระบบคลาวด์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

VMware

Zuma Press ยื่นฟ้อง Getty Images ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายกีฬา

สำหรับ Getty Images ก็เคยมีกรณีถูกยื่นฟ้อง โดยการนำภาพถ่ายไปขายบนเว็บไซต์มาแล้ว ล่าสุด Zuma Press ก็ได้ยื่นฟ้อง Getty Images ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายกีฬา ซึ่งมีการนำไปโพสขายบนเว็บไซต์กว่า 47,048 ภาพ และให้สิทธิ์การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทาง Getty Images ได้ตัดเครดิตบนภาพของ Zuma ออกและใส่เครดิตเป็นของ Getty แทน

ทนายของ Zuma Press ยื่นฟ้องและเรียกค่าเสียหาย 2,500 – 25,000 ต่อภาพที่มีการกระทำผิดเลยทีเดียว และเมื่อมีการถามไปยัง Getty Images ก็ได้คำตอบว่า กำลังอ่านรายละเอียดและตรวจสอบปัญหานี้อยู่ ซึ่งตอนนี้ยังให้ความเห็นอะไรไม่ได้