Google ส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้ เตรียมหยุดให้บริการแจ้งเตือน Google Calendar ผ่าน SMS

Software DD
สมัยที่มี Google Calendar ออกมาใหม่ๆ ตอนนั้นสมาร์ทโฟนยังไม่พัฒนามาไกลขนาดนี้ กล่าวคือยังไม่มีการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆผ่านสมาร์ทโฟน…
Read More

อาจไม่มีชื่อ Windows รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวต่อจาก Windows 10 อีกแล้ว

Software DD
ระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตัวปัจจุบันที่ยังนิยมใช้งานกันอยู่ก็คือ Windows 7, Wi…
Read More