Vessyl แก้วน้ำอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ

Software DD
อันที่จริงการดื่มน้ำต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหาร เช่น นม กาแฟ ชา เพราะเหล่านี้มันไม่ใช่แค่น้ำธรรม…
Read More

Galaxy K Zoom สมาร์ทโฟนกล้องถ่ายภาพ เตรียมวางจำหน่ายแล้วเร็วๆนี้

Software DD
สำหรับ Galaxy K Zoom ก็คือสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติเหมือนกล้องถ่ายรูป มีความความละเอียดสูงถึง 20.7 ล้านพิกเซล ใช้ระบบซูมภาพด้วยเลนส์…
Read More