สำหรับฉันหากไม่มีอินเตอร์เน็ต อาจจะยังเรียนไม่จบก็เป็นได้

แต่ไหนแต่ไรมาฉันก็ได้อินเตอร์เน็ตนี่แหละ ที่คอยเป็นครูสอนพิเศษมาโดยตลอด หากอาจารย์สั่งการบ้านแล้วมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจ หรืออาจารย์ให้โจทย์มาลึกเกินกว่าที่สอน ฉันก็มักจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากโลกออนไลน์ เชื่อมั๊ยว่ามีข้อมูลแทบทุกอย่างที่ฉันต้องการ ในตอนนั้นฉันไม่อยากไปเรียนในห้องเรียนเลย เพราะอาจารย์บางท่านแทบไม่สอน เดินเข้ามาสั่งงานแล้วก็ให้ทำส่งท้ายชั่วโมง จากนั้นอาจารย์ก็เดินออกจากห้องไป เป็นอยู่หลายวิชามาก ตอนทำโปรเจคจบก็เช่นกัน อาจารย์ที่ปรึกษาแค่เรียกดูผลงาน แล้วสั่งเพิ่มตลอด แต่ไม่ได้ช่วยแนะนำอะไรเลย ฉันจึงอยากจะขอบคุณเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตจริงๆ ที่ให้ความรู้แก่ฉันโดยที่ในห้องเรียนไม่สามารถให้ได้ ทำให้ฉันเรียนจบได้อย่างภาคภูมิ