Twitter ทดสอบฟีเจอร์ Scheduled Tweet สำหรับผู้ใช้หน้าเว็บ

ปกติผู้ใช้งาน Twitter บนเดสก์ทอปผ่านหน้าเว็บ เวลาที่ต้องการจะตั้งเวลาทวีต (Scheduled Tweet) จะต้องใช้งานผ่าน TweetDeck เท่านั้น หรือใช้เครื่องมือจากนักพัฒนาภายนอก แต่ล่าสุด Twitter ได้เริ่มทดสอบฟีเจอร์นี้กับผู้ใช้งานบางกลุ่ม ที่ทำให้ผู้ใช้งานผ่านเดสก์ทอป สามารถตั้งเวลาเผยแพร่ข้อความทวีตได้ผ่านหน้าเว็บ Twitter.com