ZERODIUM ปรับราคารับซื้อการโจมตีรอบใหม่

บริษัทนายหน้าซื้อขายช่องโหว่ซอฟต์แวร์ ZERODIUM ปรับราคารับซื้อการโจมตีรอบใหม่ โดยถือเป็นครั้งแรกที่ปรับการโจมตีทางฝั่ง Android ขึ้นเป็น 2.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับการโจมตีแบบที่ผู้ใช้ไม่ต้องคลิกใด ๆ ซึ่งแซงหน้าทางฝั่ง iOS ที่อยู่ที่ 2 ล้านดอลลาร์ เท่าเดิม

สำหรับเหตุผลการปรับเพิ่มขึ้นของฝั่ง Android ก็เนื่องจากว่ามีการปรับปรุงต่อเนื่อง ทำให้การโจมตีแบบผู้ใช้ไม่ต้องคลิกทำได้ยากขึ้น แต่ในทางฝั่ง iOS เริ่มมีช่องโหว่ขายมากขึ้นในตลาด นั่นเอง