ผู้เล่น Nintendo Switch ที่พบปัญหา Joy-Con ค้าง รวมกลุ่มฟ้องร้อง Nintendo

จากเหตุการณ์ที่ผู้เล่น Nintendo Switch พบปัญหา Joy-Con ค้างหรือทำงานเองนั้น ล่าสุดผู้เล่นก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อยื่นฟ้อง Nintendo อเมริกา เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยบอกว่าเกิดจากสินค้าเสื่อมคุณภาพที่พบอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวเข้ามาลงชื่อ เพื่อร่วมฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วย