Huawei แก้คำ ธุรกิจมือถือนอกจีนอาจตกแค่ 20%

ก่อนหน้านี้ Ren Zhengfei ผู้ก่อตั้ง Huawei บอกไว้ว่า ธุรกิจมือถือนอกจีนอาจมียอดขายร่วงราว 40% ล่าสุดให้สัมภาษณ์บอกว่า อาจตกแค่ 20% เนื่องจากธุรกิจมือถือนอกจีนสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาด ส่วนในจีนแทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย