Uber ให้ผู้ใช้ในเดนเวอร์สามารถซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพได้

บริการที่น่าสนใจในแอพ Uber มาอีกแล้ว คราวนี้เปิดให้ผู้ใช้สามารถซื้อตั๋วรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพ Uber ได้แล้ว โดยจะเริ่มให้บริการผู้ใช้ในเดนเวอร์ก่อน โดยผู้ใช้จะเห็นตัวเลือกการซื้อตั๋วรถไฟ รถบัสหรือรถสาธารณะอื่น ๆ เมื่อกดซื้อแล้วจะได้ตั๋วในรูปแบบ QR Code เพื่อนำไปสแกนต่อ

อย่างไรก็ตาม Uber มีแผนขยายการให้บริการดังกล่าวไปยังอีกหลาย ๆ เมือง เนื่องจาก Uber ได้ร่วมมือกับ Masabi ผู้ให้บริการขายตั๋วเดินทางที่ทำตลาดในเมืองใหญ่หลายเมืองด้วยกัน