Google เปิดตัว Intra แอพที่ใช้ DNS over HTTPS รองรับ Android 4.0 ขึ้นไป

Google เปิดตัวแอพ Intra ที่มีความสามารถในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง DNS ด้วยการสร้างระบบการทำ VPN ดักข้อมูลการขอ DNS ของอุปกรณ์ และทำการแยกเส้นทาง DNS โดยมีศัพท์เรียกทางเทคนิคว่า Split Horizon โดยให้วิ่งอีกเส้นทาง ผ่านระบบ DoH ที่มากับแอพ Intra แทน

การใช้งานระบบ Intra จะทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ถูกเซิฟเวอร์ ไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางระหว่างทางได้ มีผลเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานด้วย สำหรับ Android 9.0 ขึ้นไป มาพร้อมกับฟีเจอร์ DoH อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอพ Intra นะครับ