Verizon ลดราคาซื้อ Yahoo! ลง 350 ล้านดอลลาร์

หลังจากที่ลือกันว่าดีลซื้อ Yahoo! จะลดลง 250 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้ทาง Verizon ก็ออกมายืนยันแล้วว่าลดราคาซื้อ Yahoo! ลง 350 ล้านดอลลาร์ แน่นอนว่าการลดราคาลงเยอะขนาดนี้ ก็จะต้องมีข้อตกลงที่สมเหตุสมผลหน่อย โดย Verizon จะรับผิดชอบผลที่เกิดจากการที่ Yahoo! ถูกแฮก ด้วยการจ่ายเงินค่าปรับให้รัฐบาลหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการที่ Yahoo! จะถูกฟ้องร้อง 50% ส่วนที่เหลือและภาระด้านอื่นๆ Yahoo! จะต้องรับผิดชอบเองเพียงผู้เดียว โดยสรุปแล้ว Verizon จะเข้าซื้อ Yahoo! ที่ราคา 4.48 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้