พบบั๊กจากการเปลี่ยนเจ้าของบัญชี Twitter ประธานาธิบดีสหรัฐฯ