พบแอพ Uber ยังมีการติดตามผู้ใช้อยู่เรื่อยๆ แม้จะไม่ได้ใช้บริการนานแล้ว

ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เกิดจาก มีผู้แนะนำวิธีตรวจสอบว่าแอพ Uber มีการติดตามผู้ใช้อยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปเช็คที่ Settings -> Privacy -> Location Services

  • ถ้ามีลูกศรสีม่วงขึ้นตรงแอพ Uber แปลว่ากำลังมีการติดตามอยู่ หรือเลิกติดตามไปได้ไม่นานนี้
  • ถ้ามีลูกศรสีเทาขึ้นตรงแอพ Uber แปลว่ามีการติดตามเมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การตรวจสอบดังกล่าวก็มีผู้ใช้หลายคนพบว่า แอพ Uber มีการติดตามตัวเองอยู่ทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการนานแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ทางทีมงานของ Uber ก็ได้ออกมาบอกว่าตรวจสอบปัญหาแล้วพบว่า ไม่ได้เกิดจากตัวแอพ Uber แต่อย่างใด แต่เกิดจากส่วนเสริมของ Apple Maps นั่นเอง โดยผู้ใช้ที่จะพบปัญหานี้คือผู้ที่เรียกใช้ Uber ผ่าน Apple Maps นั่นเอง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่คลายความสงสัยแต่อย่างใด เพราะนั่นแสดงว่าแอพอื่นๆที่ใช้งานผ่าน Apple Maps ก็ต้องมีการติดตามผู้ใช้งานอยู่ตลอดเช่นเดียวกัน