Lenovo ยกเลิกการใช้แบรนด์ Lenovo ในตลาดสมาร์ทโฟน เหลือแต่ Moto แต่เพียงอย่างเดียว

หากจำกันได้เมื่อตอนที่ Lenovo เข้าซื้อ Motorola และเปลี่ยนชื่อเป็น Moto โดยตอนนั้นบริษัทบอกว่าจะให้แบรนด์ Moto อยู่ตลาดบน และให้ Lenovo Vibe อยู่ตลาดกลางและล่าง รู้สึกว่าตอนนี้นโยบายหรือแผนการของ Lenovo จะเปลี่ยนไปแล้ว

เมื่อ Lenovo ต้องการจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในจีน ดังนั้นจึงได้ประกาศยกเลิกการใช้แบรนด์ Lenovo ในตลาดสมาร์ทโฟน เหลือเพียงแบรนด์ Moto เท่านั้น พร้อมกับมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในจีนด้วย