เยอรมนีเตรียมเลิกใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

ภายในปี 2030 ที่จะถึงนี้ ในประเทศเยอรมนีมีการลงมติในที่ประชุม เกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ ว่าจะยุติการใช้ และจะเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าหรือรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแทน อย่างไรก็ตาม การลงมติในที่ประชุมสภา Bundesrat ยังไม่ได้ออกมาเป็นร่างกฎหมายอย่างชัดเจน แต่แน่นอนว่ามันจะมีผลต่อการออกกฎหมายของ EU อย่างแน่นอน รวมถึงการปรับลดภาษี เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ เพื่อให้ผู้คนได้สนใจรถยนต์ระบบพลังงานทางเลือกมากขึ้นนั่นเอง