Uber ออกกฎใหม่ ใช้ระบบ Real-Time ID Check ว่าเป็นบุคคลเดียวกับในบัญชีที่สมัครไว้หรือไม่

เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น Uber ได้ออกกฎใหม่ โดยนำระบบ Real-Time ID Check มาใช้กับคนขับ Uber Driver เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกับในบัญชีที่สมัครไว้หรือใหม่ ป้องกันกรณีคนขับมอบบัญชีให้ผู้อื่นมาขับแทน

วิธีการคือจะให้คนขับถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองเป็นบางโอกาส แล้วส่งมายังศูนย์ Uber โดยจะใช้เทคโนโลยี Microsoft Cognitive Services เพื่อแยกแยะใบหน้าที่ถ่ายเซลฟี่กับภาพที่สมัครเอาไว้ หากตรวจสอบพบว่าภาพไม่ตรงกัน บัญชีจะถูกระงับไว้ชั่วคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Uber เข้ามาตรวจสอบ แต่ 99% พบว่าคนขับผ่านการตรวจสอบ หากจะมีข้อผิดพลาดก็เพราะภาพที่สมัครเอาไว้ไม่ชัดเจนแต่แรกนั่นเอง