กระทรวงสาธารณสุขเริ่มนำเอาระบบ VMware VDI เข้ามาใช้งาน

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดแถลงการณ์เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีระบบ Cloud ด้วยมาตรฐานระดับ VMware โดยเน้นการใช้งานไปทาง VMware vSphere และ VMware Horizon ซึ่งจะเป็นการเน้นใช้งานในลักษณะของ VMware Virtual Desktop Infrastructure (VMware VDI) และ VMware Virtualization Infrastructure (VMware VM) ซึ่งระบบคลาวด์จากทาง VMware นั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการและการขยายระบบคลาวด์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี