Zuma Press ยื่นฟ้อง Getty Images ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายกีฬา

สำหรับ Getty Images ก็เคยมีกรณีถูกยื่นฟ้อง โดยการนำภาพถ่ายไปขายบนเว็บไซต์มาแล้ว ล่าสุด Zuma Press ก็ได้ยื่นฟ้อง Getty Images ในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายกีฬา ซึ่งมีการนำไปโพสขายบนเว็บไซต์กว่า 47,048 ภาพ และให้สิทธิ์การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทาง Getty Images ได้ตัดเครดิตบนภาพของ Zuma ออกและใส่เครดิตเป็นของ Getty แทน

ทนายของ Zuma Press ยื่นฟ้องและเรียกค่าเสียหาย 2,500 – 25,000 ต่อภาพที่มีการกระทำผิดเลยทีเดียว และเมื่อมีการถามไปยัง Getty Images ก็ได้คำตอบว่า กำลังอ่านรายละเอียดและตรวจสอบปัญหานี้อยู่ ซึ่งตอนนี้ยังให้ความเห็นอะไรไม่ได้